Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații. Ed. 3 | Anton Trăilescu, Alin Trăilescu

Editorul: ”Contenciosul administrativ are drept scop contracararea abuzurilor și exceselor de putere ale autorităților publice, apărarea drepturilor persoanei, ordonarea activității autorităților publice și asigurarea ordinii de drept. Despre lucrare Ediţia 3 aduce numeroase elemente noi, distingându-se prin actualizarea sau completarea… Citește mai multLegea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații. Ed. 3 | Anton Trăilescu, Alin Trăilescu

Deontologia și statutul funcționarului public. Teste grilă și întrebări pentru examene de an și licență | Mădălina-Elena Mihăilescu

Editorul: ”Lucrarea prezintă un pronunţat caracter practic, având menirea, pe parcursul celor 8 capitole, de a nuanţa cu ajutorul testelor grilă, a minispeţelor şi întrebărilor, problemele ce apar în practică ori sunt surprinse la cursuri de către studenţii facultăţilor de… Citește mai multDeontologia și statutul funcționarului public. Teste grilă și întrebări pentru examene de an și licență | Mădălina-Elena Mihăilescu

Drept administrativ. Probleme fundamentale ale dreptului public | Cătălin-Silviu Săraru

Editorul: ”Lucrarea analizează în detaliu instituţiile dreptului administrativ, fiind rodul unei activităţi dedicate cu pasiune cercetării fenomenului administrativ din dorinţa de a găsi resorturile modernizării statului român. Instituţiile dreptului administrativ sunt prezentate atât din perspectivă teoretică, cât şi practică. Instituţiile… Citește mai multDrept administrativ. Probleme fundamentale ale dreptului public | Cătălin-Silviu Săraru