601 citiri

Drept administrativ | Emilia-Lucia Cătană

Editorul: ”În acest curs universitar am considerat că este necesar să valorificăm, în primul rând, rezultatele cercetării întreprinse în materia dreptului administrativ de profesorii școlilor de drept de prestigiu din țară, între care evidențiez cu mândrie școala de drept bucureșteană, în cadrul căreia am avut onoarea să mă formez cu studiile doctorale la două prestigioase instituții de învățământ superior, Universitatea din București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative.
Lucrarea se raportează atât la rezultatele anterioare ale subsemnatei, cât și la experiența acumulată ca practician al dreptului administrativ, anterior și în paralel carierei didactice. Apreciem astfel că pregătirea viitorilor juriști presupune o solidă fundamentare teoretică, necesar a fi corelată cu scopul formării acestora ca viitori practicieni. În egală măsură, am avut în vedere și modul de reflectare și aplicare a legislației în practica instanțelor judecătorești, cu predilecție în deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate pe cale recursului în interesul legii și în dezlegarea unor chestiuni de drept. În acest sens, după cum se exprimă doctrina franceză, citată deseori pe parcursul lucrării, „jurisprudența a ocupat întotdeauna un loc important în clarificarea regimului actelor administrative”, actul administrativ fiind, după cum este unanim recunoscut, forma juridică principală de realizare a activității administrației publice și o instituție fundamentală a dreptului administrativ.
Având în vedere desele modificări legislative în materia obiectului de studiu al dreptului administrativ, ne-am raportat la legislația în vigoare până la data predării lucrării la tipar, dar și la legislația și doctrina de drept european (U.E. și drept comparat), aspecte pe care ne propunem să le dezvoltăm, ca și lucrarea în ansamblul său, în edițiile viitoare.

Din cuprins

 • autoritățile administrației publice;
 • personalul administrației publice;
 • serviciile publice;
 • domeniul public;
 • teoria actului administrativ;
 • contenciosul administrativ;
 • răspunderea în dreptul administrativ;

Puncte forte

 • prezentarea dreptului administrativ în relația cu alte discipline, atât cu dreptul constituțional și știința administrației (abordarea clasică), dar și în relație cu alte ramuri ale dreptului (financiar, civil, penal);
 • corelații cu legea procesual civilă;
 • considerații referitoare la adoptarea unor acte normative fundamentale pentru sintetizarea și sistematizarea legislației în materie, cum este, spre exemplu, proiectul de Cod administrativ al României, proiect care la data elaborării acestei lucrări este în dezbatere publică;
 • prezentarea modului de reflectare și aplicare a legislației în practica instanțelor judecătorești, cu predilecție în deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate pe calea recursului în interesul legii și în dezlegarea unor chestiuni de drept.
 • trimiteri la contenciosul special reglementat de Legea nr. 101/2016 în materia achizițiilor publice și concesiunilor de lucrări și servicii;”