Deontologia și statutul funcționarului public. Teste grilă și întrebări pentru examene de an și licență | Mădălina-Elena Mihăilescu

13720_7322_prd-jpgEditorul: ”Lucrarea prezintă un pronunţat caracter practic, având menirea, pe parcursul celor 8 capitole, de a nuanţa cu ajutorul testelor grilă, a minispeţelor şi întrebărilor, problemele ce apar în practică ori sunt surprinse la cursuri de către studenţii facultăţilor de Drept şi Administraţie Publică.
Pe lângă exerciţiile tip grilă şi întrebările deschise materia este însoţită de sugestii legislative şi bibliografice, reprezentând puncte de sprijin pentru studenţi pe parcursul elaborării subiectelor aferente fiecărui capitol studiat la nivel teoretic, în parte.
Deşi lucrarea este riguros structurată, maniera de prezentare este una accesibilă fiind, în bună parte, rodul colaborării directe cu studenţii, adresându-se principalelor puncte de interes pe plan practic ale acestora cât şi chestiunilor discutabile şi dificile sesizate de aceştia în timpul exercitării stagiului de practică în cadrul diverselor instituţii ori autorităţi publice.

Element de noutate

Lucrarea realizează o trecere în revistă a celor mai importante aspecte legate de noţiunile de deontologie, etică (etica profesiunilor liberale), morală, funcţie publică, atribuţii, clase de funcţionari, răspunderea administrativă în general şi cea disciplinară a funcţionarilor publici, în particular, aspecte practice deosebite legate de funcţionarea comisiilor de disciplină, probleme practice aparte legate de incompatibilităţile şi conflictele de interese care apar în cazul anumitor funcţionari ori aleşi locali în cadrul exercitării atribuţiilor.

Din cuprins

 • noţiuni generale despre deontologie
 • deontologia diverselor profesii
 • funcţia publică – funcţionarul public
 • funcţionarii publici – drepturi şi obligaţii
 • incompatibilităţi şi interdicţii specifice funcţionarilor publici
 • răspunderea funcţionarului public

Puncte forte

 • teste grilă şi întrebări structurate conform tematicii fiecărui capitol
 • 189 de grile şi 69 de minispeţe cu unu sau mai multe răspunsuri
 • 126 de întrebări deschise
 • ample referinţe bibliografice şi legislative la sfârşitul fiecărui capitol
 • extras de legislaţie relevantă.”