Contencios administrativ. Suspendarea actului administrativ. Practică judiciară recentă | Cristina Titirișcă

Contencios administrativ. Suspendarea actului administrativ-TitiriscaEditorul:Lucrarea Contencios administrativ. Suspendarea actului administrativ cuprinde o analiza actuala a jurisprudentei relevante în materia suspendarii actului administrativ, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, problematica de un deosebit interes atat pentru justitiabili, cat si pentru practicienii dreptului.

Culegerea Contencios administrativ. Suspendarea actului administrativ cuprinde o jurisprudenta diversificata, fiind examinata practica instantelor de grade de jurisdictie diferite si este structurata pe urmatoarele aspecte:

•    Obiectul cererii de suspendare – actul administrativ;
•    Competenta materiala a instantei;
•    Competenta teritoriala a instantei;
•    Calitatea procesuala activa si pasiva;
•    Suspendarea executarii actului administrativ cu caracter normativ;
•    Suspendarea executarii actului administrativ cu caracter individual;
•    Suspendarea executarii actului administrativ-fiscal;
•    Plangerea prealabila – conditie de admisibilitate;
•    Cautiunea – conditie de admisibilitate  in cazurile prevazute de lege;
•    Cazul bine justificat si paguba iminenta – conditii de temeinicie cumulative;
•    Procedura de judecata. Incidente procedurale.

Dintre problemele analizate amintim:
•    inadmisibilitatea cererii de suspendare a executarii adresei de informare, a operatiunii administrative sau a titlului executoriu;
•    instanta competenta material in cazul unor sume reprezentand finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene;
•    determinarea instantei competente teritorial in cazul unor creante bugetare rezultate din nereguli determinate potrivit legislatiei privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, precum si a Codului de procedura fiscala;
•    exceptia lipsei calitatii procesuale a tertului in actiunea privind suspendarea actului administrativ;
•    suspendarea executarii unei hotarari de Guvern sau a unei hotarari cu caracter normativ a consiliului local;
•    suspendarea executarii ordinului prefectului cu caracter individual sau a unor decizii de impunere emise de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau de Directia Generala a Finantelor Publice;
•    inadmisibilitatea cererii de suspendare a unor autorizatii de construire pentru lipsa formularii plangerii prealabile, respectiv a sesizarii autoritatii publice care a emis actul a carui suspendare se solicita sau a autoritatii ierarhic superioare;
•    obligatia depunerii unei cautiuni stabilite de instanta, in cazul suspendarii actului administrativ-fiscal, de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, a carei neindeplinire este sanctionata cu inadmisibilitatea cererii de suspendare.

Lucrarea Contencios administrativ. Suspendarea actului administrativ cuprinde si unele aspecte procedurale din practica instantelor judecatoresti care prezinta relevanta, respectiv solutiile pe care le pronunta instanta de contencios administrativ, inadmisibilitatea cererii suspendare a actului administrativ pe calea ordonantei presedintiale, anularea cererii de suspendare netimbrate si efectele in situatia in care cererea de suspendare nu este solutionata pana la pronuntarea instantei cu privire la fondul litigiului dedus judecatii.

Cartea Contencios administrativ. Suspendarea actului administrativ se doreste a fi un instrument util in primul rand pentru practicienii dreptului, dar si pentru auditorii de justitie, studentii si masteranzii de la facultati de profil (e.g. Facultatea de Drept, Facultatea de Administratie Publica, Facultatea de Administratie si Management Public), precum si pentru justitiabilul fara studii juridice care doreste sa suspende executarea actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei cu privire la fondul litigiului dedus judecatii (care se poate referi la incheierea, inlocuirea sau modificarea actului administrativ atacat, eliberarea unui alt inscris sau efectuarea anumitor operatiuni administrative).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.