Călătorie în centrul inimii | Alexandru Athanasiu

Editorul: “Această carte întruchipează o formă de exaltare a călătoriei.
Călătoria ca parcurs spiritual ce combină îndrăzneala aventurii cu sedimentarea trăirilor afective, descoperirea ideilor cu mărturisirea formelor lor de concretizare.
Călătoria ca experienţă umană, ca drum balizat de semnele de circulaţie ale valorilor, ca o cursă cu destinaţii cunoscute, dar aleatoriu atinse, ca o permanentă întâlnire cu oamenii, cu binele şi răul pe care îl slujesc sau îl făptuiesc.
Călătoria ca poveste de viaţă despre întâmplări trecute, sentimente prezente şi pariuri cu viitorul. în paginile acestei cărţi sunt amalgamate păreri cu sentimente şi stări sufleteşti pe care le-au ordonat afectul şi raţiunea după o tablă de materii ce la fiecare capitol introduce cititorul în dialog cu societatea, naţiunea şi ţara românească.
Poate este o carte şi despre călătoria centeneră pe care statalitatea românească a făcut-o pe drumul încă nedesăvârşit al unui destin sperăm favorabil.”