Contractul de muncă și perioada de probă | Alexandru Athanasiu

Editura: Despre lucrare. Prezenta lucrare urmăreşte cu deosebire analiza aspectelor privind contractul de muncă şi perioada de probă. Cu toate acestea, cercetarea întreprinsă conduce atât la discuţii privind regimul juridic al perioadei de probă în dreptul internaţional, european şi românesc, cât şi licenţierea (concedierea) lucrătorilor în perioada de probă, în lumina unor legislaţii europene. Utilitatea şi importanţa juridică a lucrării derivă din faptul că realizează o expunere pragmatică a problemelor de actualitate în materie, punând accentul, în mod special, pe recunoaşterea reciprocă a drepturilor lucrătorului şi ale angajatorului. Lucrarea prezintă un caracter interdisciplinar, fiind adresată tuturor practicienilor, dar şi studenţilor care doresc să aprofundeze subiectul.

Din cuprins

 • Funcțiile perioadei de probă
 • Prerogativele partenerilor contractului de muncă
 • Perioada de probă. Natura juridică
 • Despre teoria abuzului de drept. Noțiune. Istoric
 • Noțiunea de salariat
 • Clauza de probă. Noțiune. Funcțiune
 • Condițiile de formă ale perioadei de probă
 • Durata perioadei de probă
 • Unicitatea perioadei de probă

Puncte forte

 • abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură;
 • urmărește discuții privind licenţierea (concedierea) lucrătorilor în perioada de probă, în lumina unor legislaţii europene;
 • prezintă reflecții jurisprudențiale cu privire la regimul juridic al perioadei de probă în dreptul internaţional, european şi românesc;
 • expunere pragmatică a problemelor de actualitate în materie;
 • noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea temelor este făcută într-un stil clar și logic;
 • ample referințe bibliografice;
 • index alfabetic.”