Încetarea de drept a contractului individual de muncă în cazul pensionării | Alexandru Athanasiu

Editorul: “Examinarea împreună (în același corp ideatic reprezentat de studiul de față) a problematicilor generate de chestiunile vizând modificarea art. 56 lit. c) C.muncii a constituit modalitatea magistrală pentru a sublinia particularitățile acestui caz de încetare de drept a contractului de muncă și, totodată, legătura sa funcțională cu dreptul pensionarilor de a cumula pensia cu venitul profesional, recunoașterea și garantarea dreptului la trai decent și la demnitate a indivizilor, toate aceste aspecte decurgând dintr o analiză multiformă a chestiunii și îndreptându se fatalmente către soluția contopirii într un singur demers cognitiv de examinare juridică a problematicilor abordate.

Acest „panoptic” dă prioritate ideii mai profunde a locului și rolului normativ al încetării de drept a contractului individual de muncă în cazul pensionării în detrimentul unui examen analitic distinct ce ar fi presupus câte un studiu separat pentru fiecare din aspectele ce au făcut obiectul fie al modificării legislative, fie al statuărilor Curţii Constituţionale.

Din cuprins

  • Cazul celor care îndeplinesc cerințele legale pentru pensionare pentru limită de vârstă sau pentru invaliditate
  • Examen critic  al art. 56 lit. c) modificat prin Legea nr. 12/2015, al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 759 din 23 noiembrie 2017 şi al Deciziei Curţii Constituţionale C.C.R. nr. 387 din 5 iunie 2018
  • Drept comparat (Franța, Italia)
  • Analiza O.U.G. nr. 96/2018 și a Legii nr. 93/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2018.”