Mijloace de protecție a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate | Radu Florin Geamănu

Editorul: ”Volumul analizează o temă de o importanță actuală, cu valențe practice și teoretice asupra modalitaților pe care le au la îndemână persoanele private de libertate pentru a-și asigura protecția atât din punct de vedere al integritații fizice ori psihice, cât și din punct de vedere al asigurării efectivitații drepturilor acestora și, generic, a legalitații executării pedepsei.

Cercetarea se axează pe implicațiile generate de convențiile și instrumentele internaționale în dreptul intern și pe efectivitatea mijloacelor de protecție a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, fiind realizată, cu caracter de noutate, o analiză extensivă a sistemelor de protecție a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, prin explicarea conceptelor esențiale și abordarea cercetarii științifice la nivel multidisciplinar, cu înglobarea, în mod unitar, a unor teme specifice dreptului execuțional penal, dreptului constituțional, drepturilor omului, dreptului penal ori procesual penal. 

Lucrarea se remarcă prin abundența deciziilor C.E.D.O., coroborate cu numeroase încheieri ale judecătorilor de supraveghere a privării de libertate și hotărâri ale instanțelor din România, fiind analizate, de asemenea, peste 10 legislații naționale (Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, S.U.A. etc.), dar și hotărâri C.J.U.E. ori ale Comitetului O.N.U. pentru Drepturile Omului. 

Sintetic, volumul analizează tema dintr-o triplă perspectivă – legislație națională – convenții și standarde internaționale – jurisprudența națională și internațională. 
Apreciem lucrarea ca fiind de actualitate, mai ales în contextul atenției deosebite de care se bucură problematica penitenciarelor atât în societate, cat și la nivel regional (avem în vedere atât jurisprudența C.J.U.E. – spre exemplu, cauzele conexate Pál Aranyosi și Robert Caldararu, cât și jurisprudența C.E.D.O. – spre exemplu, cauza-pilot Rezmiveș și alții c. România și cauza cvasi-pilot Iacov Stanciu c. România), fiind destinată atât teoreticienilor, cât și practicienilor dreptului, prezentând informații care se pot constitui într-un manual de bune practici pentru judecătorii de supraveghere a privării de libertate ori pentru instanțele de judecată în soluționarea contestațiilor la executare.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.