Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Ed. 6 | Mihai Adrian Hotca (coord.)

Editura:Despre lucrare. Lucrarea cuprinde toate infracțiunile prevăzute în legi speciale, dintre care cele mai importante sunt analizate din punct de vedere teoretico-practic, iar celelalte sunt prezentate în extras, astfel încât practicienii și teoreticienii dreptului să aibă la îndemână un instrument foarte util de lucru.

Ediția a 6-a vine în completarea ediției anterioare, cuprinzând toate modificările legislative intervenite până în prezent, precum și o abordare aprofundată a infracțiunilor prevăzute în alte acte normative, cu accent asupra celor care privesc Uniunea Europeană. 

Din cuprins

– Infracțiuni privind regimul drogurilor și precursorilor
– Infracțiuni comise în domeniul financiar-fiscal
– Infracțiuni din domeniul proprietății intelectuale
– Infracțiuni contra mediului și factorilor de mediu
– Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 Puncte forte

– reunirea tuturor infracțiunilor ce nu sunt prevăzute în Codul penal într-o singură lucrare
– structurarea lucrării pe capitole, în funcţie de tipul de infracţiuni reglementate
– ample referințe bibliografice
– legislație actualizată
– index alfabetic”