Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Sinteze și teste-grilă | Carmen Moldovan

Editorul: ”Lucrarea Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Sinteze și teste-grilă se dorește a fi un instrument de lucru util pentru candidații la examenul de admitere în avocatură. Subiectele tratate urmăresc tematica specifică a acestui examen și a celui de definitivat. Informațiile relevante și necesare simularii și pregătirii pentru susținerea examenului sunt prezentate sintetic, după o structură care să faciliteze urmarirea noțiunilor și informațiilor furnizate, răspunzand (în multe cazuri) unor posibile întrebări ce ar putea fi adresate în legatură cu noțiunile și instituțiile specifice. Pentru a nu încarca textul și a permite candidaților interesați să parcurgă în mod direct textele actelor normative relevante, partea de sinteză cuprinde mențiuni ale sediului materiei fiecarei fișe, precum și indicarea în notele de subsol a dispozițiilor legale. În acest sens, fiecare dintre fișele cuprinse în lucrare are două parți: una de sinteză și una de teste-grilă, concepute pentru verificarea și consolidarea noțiunilor necesare; în conceperea și redactarea testelor de verificare au fost avute în vedere atat cerințele examenului de primire în profesie și de definitivat, precum și nivelul de complexitate a noțiunilor. Pentru elaborarea lucrarii au fost folosite ca surse Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat, Codul deontologic al avocatului român, Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană. De asemenea, au fost incluse extrase din decizii relevante ale Curții Constituționale a României, Înaltei Curți de Casație și Justiție și Curții Europene a Drepturilor Omului.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.