Curs de achiziții publice. Ed. 2 | Petre Lăzăroiu, Ionița Cochintu, Mihaela Agata Popescu, Mircea Valentin Cârlan

Editorul: ”Diversificarea cadrului legal in materia contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii denota importanta acestui domeniu in stimularea cresterii economice bazate pe cunoastere, incluziune sociala si coeziune economica si sociala.

In anul 2014, legiuitorul european a adoptat trei acte normative, imbracand forma juridica a directivelor: Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune; Directiva 2014/24/UE privind achizitiile publice si de abrogare a Directiva 2004/18/CE si Directiva 2014/25/UE privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ. Prin prisma art. 148 din Constitutie, ca urmare a obligatiilor ce decurg din calitatea Romaniei de membru al Uniunii Europene si avand in vedere ca incepand cu 18 aprilie 2016 toate statele membre ale Uniunii Europene aveau obligatia sa transpuna noul cadru legal, legiuitorul national a implementat aceste acte normative europene prin intermediul a patru acte normative distincte, emise la nivel de lege, respectiv: Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii; Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Implementarea acestui nou cadru legal presupune insa o perioada de adaptare din partea tuturor institutiilor publice, astfel incat sa se faciliteze accesul operatorilor economici privati la fondurile publice.

Avand in vedere dinamica legislativa, atat la nivel european, cat si la nivel national, precum si unele aspecte referitoare la istoricul si deslusirea unor concepte deja creionate pe cale doctrinara, prin lucrarea de fata, care cuprinde doua parti, prezentam, mai intai, in Partea I, unele aspecte cu privire la evolutia si dezvoltarea achizitiilor publice, precum si cu privire la contractul de achizitie publica – specie a contractului administrativ; Partea a II a este dedicata contractului de achizitie publica, respectiv modului specific de concretizare a acestuia, procedurile atribuirii contractului de achizitie publica si modalitati specifice de executare contractuala.

Lucrarea poate constitui un reper si un indrumar pentru cei interesati sa patrunda in tumultoasele taine ale relatiei dintre „administratia publica”, in general, si „particulari”, prin prisma procedurilor „administrative” de achizitie publica, astfel cum aceasta materie s a dezvoltat pe plan international si national.”