Drept administrativ. Vol. I. Ed. 4 | Dana Apostol Tofan

Editorul: “Asemeni celorlalte ediții anterioare, și în această nouă ediție am realizat o actualizare a doctrinei utilizate, atât prin promovarea lucrărilor mai recente, dar și a unor noi lucrări, puține ca număr, cât și prin includerea unor noi studii sau articole în materie. Totodată, am urmărit aducerea la zi a legislației și introducerea unor elemente de jurisprudență, în măsura în care acestea își dovedeau utilitatea.

Și pentru că autoritățile administrației publice ce compun executivul dual, specific sistemului constituțional românesc, Președintele și Guvernul, au cunoscut evoluții interesante, în ultimii ani, din perspectiva deținătorilor demnităților publice respective, am evocat câteva aspecte semnificative, dintre care se distinge fără îndoială, prin ineditul insolit, situația înlăturării propriului Guvern, chiar de coaliția majoritară parlamentară, deja de două ori, în doar un an și două luni de la dobândirea puterii în urma alegerilor general.

Despre ediția a 4-a

A patra ediție a primului volum al manualului nostru de Drept administrativ consacră o situație atipică datorată în primul rând unor considerente didactice. Ea succede apariției celei de-a patra ediții a celui de-al doilea volum, la sfârșitul anului trecut, publicată mai înainte, cu intenția de a oferi studenților noștri aflați în primul semestru al celui de-al doilea an de studiu universitar, o bază de documentare solidă, actualizată atât sub aspectul evoluției doctrinei, a jurisprudenței, cât și a legislației, adusă la zi. 

Din cuprins

 • noțiuni fundamentale de drept administrativ
 • relația guvernare-administrație publică
 • noțiunile de autoritate publică și administrație publică potrivit constituției
 • obiectul, definiţia şi trăsăturile dreptului administrativ
 • codificarea dreptului administrativ şi a procedurii administrative
 • analiza instituției Preşedintelui României
 • analiza instituției Guvernului României
 • administraţia centrală de specialitate
 • administraţia publică locală
 • funcţia publică

Puncte forte

 • abordare simplă, simplificată și sistematizată a instituțiilor fundamentale
 • actualizarea legislației pe care se fundamentează doctrinaraportarea analizei la elemente din practica statală a ultimilor ani
 • decizii ale Curții Constituționale
 • 28 de prelegeri structurate pe subtitluri ce permit identificarea tematicii puse în discuție
 • referințe bibliografice specifice fiecărei prelegeri.”