Drept administrativ. Partea introductivă. Administrația publică. Personalul din administrație. Vol. I. Ed. 5 | Dana Apostol Tofan

Editorul: “Lucrarea este structurată în 3 părți (Partea introductivă, Administrația publică, Personalul din administrație) compuse din 28 de prelegeri în care se tratează rând pe rând noțiuni fundamentale ale dreptului administrativ cu principalele distincții care trebuie făcute (Partea introductivă), fiecare autoritate publică ce compune administrația publică centrală și locală (Administrația publică), funcția publică și toate aspectele pe care aceasta le implică (Personalul din administrație).

Despre ediția a 5-a

Ediția a 5-a a volumului I este printre primele lucrări apărute în doctrina de drept administrativ ce analizează o parte importantă din această disciplină în lumina Codului administrativ, volumul II urmând a completa analiza, la fel, pe baza Codului administrativ.

Conținutul acestei ediții este mai sintetizat, fiind înlăturate o serie de informații considerate mai puțin relevante, iar la unele titluri și subtitluri au intervenit unele modificări necesare. De asemenea, s-a realizat o restructurare a reperelor bibliografice, acum așezate la finalul fiecăreia dintre cele 3 părți din lucrare.

La fel ca la edițiile anterioare și în această ediție s-a realizat o actualizare a doctrinei utilizate, prin promovarea lucrărilor mai recente și prin includerea unor noi studii sau articole de specialitate. Totodată, s-a urmărit introducerea unor noi elemente de jurisprudență. Principalul element de noutate este reprezentat de Codul administrativ, care a fost adoptat recent și pe baza căruia autoarea își fundamentează întreaga analiză. Dacă la edițiile anterioare explicațiile aveau la bază dispoziții legale cuprinse într-o sumedenie de acte normative, drept consecință a unificării acestora într-un singur act, prezenta ediție are avantajul unui conținut mai sintetizat, mai accesibil ce permite înțelegerea ușoară și completă a materiei prezentate.

Din cuprins

 • noțiuni fundamentale pentru dreptul administrativ
 • relația guvernare-administrație publică
 • obiectul, definiția și trăsăturile dreptului administrativ
 • normele și raporturile de drept administrativ
 • codificarea dreptului administrativ și a procedurii administrative
 • analiza instituției Președintelui României
 • analiza instituției Guvernului României
 • administrația centrală de specialitate
 • administrația publică locală
 • funcția publică

Puncte forte

 • se fundamentează în principal pe dispozițiile Constituției și ale Codului administrativ
 • prezentarea relativ sintetică și la obiect a materiei
 • conținutul este structurat în 28 de prelegeri, fiecare dintre acestea abordând un subiect important din dreptul administrativ
 • abordează  și aspecte importante de natură istorică și de drept comparat
 • surse bibliografice numeroase
 • pe lângă doctrina recentă, mai cuprinde doctrină românească clasică și din străinătate
 • include principalele decizii ale Curții Constituționale pronunțate în această materie
 • abordează și unele probleme juridice pe care le ridică actele normative adoptate în contextul crizei generate de pandemia Covid-10.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.