Dinamica jurisprudenței în urbanism. Probleme de actualitate | Dana Apostol Tofan (coord.)

Editura: Despre lucrare. Lucrarea reprezinta o premiera, reunind o parte dintre intervențiile prezentate cu ocazia primelor doua ediții ale Conferinței naționale de Dreptul Urbanismului și Amenajarea Teritoriului, intervenții ce abordeaza teme variate, interdisciplinare, intr-un domeniu aflat intr-o permanenta dinamica legislativa și jurisprudențiala.

Doctrina insuficient dezvoltata in aceasta materie a evoluat mai ales punand accentul pe prezentarea și analiza jurisprudenței instanțelor de contencios administrativ, extrem de diversa in ultimii ani, inclusiv prin raportare la decizii ale Inaltei Curți de Casație și Justiție in soluționarea unor recursuri in interesul legii sau in dezlegarea unor chestiuni de drept privitoare la documentații de urbanism, la autorizații de construire sau la alte aspecte controversate in domeniu.

Intervențiile cuprinse in lucrare privesc teme de real interes pentru toți cei care iși desfașoara activitatea fie in sectorul public, fie in sectorul privat și au tangența cu dezvoltarea urbana sub toate aspectele sale, economice, sociale, juridice și chiar politice, aflate la confluența cu norme privind protecția mediului, zone protejate, monumente istorice, situri arheologice etc.

   Puncte forte

– prezentare succinta și la obiect a temelor analizate;
– redactare clara și concisa, pe ințelesul tuturor;
– soluții argumentate pentru probleme controversate;

   Public ținta: magistrați, avocați, consilieri juridici, urbaniști, arhitecți, ingineri in construcții, antreprenori, dezvoltatori imobiliari, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale.