Dreptul Uniunii Europene. Selecție de jurisprudență relevantă. Vol. I | Gyula Fabian, Laura Lazăr

Editorul: ”Volumul Dreptul Uniunii Europene. Selecție de jurisprudența relevanta vine in ajutorul practicienilor dreptului, cadrelor didactice, studenților și doctoranzilor aflați in cautarea unor soluții de practica judiciara unionala in soluționarea cauzelor, pregatirea pledoariilor, cererilor de chemare in judecata, acțiunilor preliminare sau, dupa caz, in pregatirea examenelor și seminarelor.

Autorii analizeaza in primul volum al lucrarii 39 de hotarari din jurisprudența CJUE, de importanța majora, care au contribuit la conturarea principiilor fundamentale care stau la baza funcționarii Uniunii Europene sau care vizeaza aspecte legate de izvoarele dreptului unional, funcționarea instituțiilor, cetațenia UE sau, dupa caz, relația dintre Dreptul Uniunii Europene și Dreptul internațional public.

Cauzele sunt prezentate intr-o maniera extrem de accesibila pentru cititor, cu prezentarea succinta a datelor cauzei și a starii de fapt, urmate de extrase din argumentele relevante ale Curții, dispozitivul hotararii și un scurt comentariu teoretic axat pe dezbaterea principalelor aspecte teoretice ridicate de hotarare.

Importanța hotararilor prezentate rezida in concluziile teoretice, interpretarile, nuanțarile și detalierile esențiale pe care acestea le ofera in calitate de izvoare nescrise de drept practicienilor, celor implicați in activitați didactice și studenților legat de aplicarea Dreptului Uniunii Europene.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.