Dreptul muncii. Note de curs | Alexandru Athanasiu, Ana-Maria Vlăsceanu

Editorul: ”Lucrarea analizează principalele aspecte de dreptul muncii, precum: raporturile juridice în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă și a contractului colectiv de muncă, precum și raporturile juridice conexe acestora, care rezultă sau se grefează pe raporturile de muncă.
Aceasta este un important instrument de lucru, atât pentru studenţii facultăţilor de drept şi de administraţie publică, cât şi pentru masteranzi, dar, deopotrivă, şi pentru cercetătorii din domeniul dreptului muncii şi, în general, pentru teoreticienii şi practicienii dreptului.

Din cuprins

 • izvoarele și principiile dreptului muncii
 • încheierea contractului individual de muncă
 • clauze specifice reglementate de Codul muncii
 • suspendarea contractului individual de muncă
 • modificarea contractului individual de muncă
 • încetarea contractului individual de muncă
 • tipuri de contracte individuale de muncă
 • timpul de muncă și timpul de odihnă
 • salarizarea
 • răspunderea juridică
 • Decizii ale Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate
 • Decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
 • Decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii

Puncte forte

 • explicare clară și concisă a noţiunilor de dreptul muncii
 • conţine ultimele modificări legislative aduse în domeniu prin H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • referințe bibliografice bogate.”

Pentru a cumpara aceasta carte, click aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.