Munca la distanță. Expresie a flexibilizării raportului de muncă | Ana-Maria Vlăsceanu, Mădălina Ani Iordache

Editura: „Atât avântul pe care l-a înregistrat în ultima vreme tehnologia digitală, dar și apariția pandemiei de COVID-19 a făcut ca munca la distanță să fie o realitate cât mai prezentă în societatea actuală. Pornind de la felul în care a apărut și evoluat acest mod de organizare a muncii și expunând cadrul juridic aplicabil materiei, lucrarea de față analizează conceptele care definesc sfera muncii la distanță, dar realizează și o comparație cu elementele întâlnite în mod uzual în cadrul unor relații de muncă obișnuite.
De asemenea, pentru o abordare cât mai complexă, este avut în vedere și cadrul normativ al Uniunii Europene, precum și prezentarea unor cauze aparținând jurisprudenței europene care evocă provocările pe care le presupune munca la distanță.

Din cuprins

  • Cadrul general de reglementare a muncii la distanță
  • Munca la domiciliu și telemunca
  • Delimitarea lucrătorilor cu munca la domiciliu de persoanele care desfășoară activități independente.
  • Timpul de muncă și dreptul la deconectare în condițiile prestării activității la distanță
  • Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (Extrase)

Puncte forte

  • expunere pragmatică a problemelor de actualitate în materie
  • noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea acestora este făcută într-un stil clar și logic
  • cuprinde o detaliere a principalelor noțiuni cu care operează munca la distanță
  • legislație actualizată
  • prezintă cazuri concrete preluate din jurisprudența CJUE”