Infracțiuni de criminalitate economică prevăzute în noul Cod penal. Teorie. Practică judiciară. Analiză comparativă | Mirel Dumitru

13627_7238_prd.jpgEditorul: ”Având în vedere numărul mare de infracțiuni de natură economico-financiară cu care sunt confruntate organele judiciare, prezentul demers aduce în atenția celor interesați o analiză sintetică a acestor tipuri de fapte incriminate în Partea specială a noului Cod penal. La fiecare infracțiune în parte sunt analizate obiectul și subiecții, latura obiectivă și cea subiectivă, formele și modalitățile de realizare, aspectele procedurale, toate acestea fiind completate cu numeroase aspecte de practică judiciară integrate în cuprinsul comentariilor sau prezentate grupat la finalul analizei fiecărei fapte în parte.

Din cuprins
– abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
– bancruta simplă și frauduloasă
– gestiunea frauduloasă
– înşelăciunea
– delapidarea
– abuzul în serviciu
– neglijenţa în serviciu
– falsul material în înscrisuri oficiale, intelectual, în înscrisuri sub semnătură privată
– uzul de fals
– falsul în declaraţii, privind identitatea

Puncte forte
– lucrare realizată integral în baza prevederilor noilor Coduri penale
– au fost avute în vedere ultimele decizii ale instanței de contencios constituțional
– instrument de lucru pentru organele judiciare sau avocații care activează în domeniul penal
– abordare pluridisciplinară prin antamarea unor problematici de drept procedural şi civil substanţial, precum şi de procedură civilă incidente pe plan procesual penal;
– utilizarea unui material legislativ actualizat prin prisma modificărilor recente aduse de O.U.G. nr. 18/2016 şi a soluţiilor jurisprudenţiale obligatorii ale Curţii Constituţionale şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
– index alfabetic.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.