Ghid de cercetare penală. Conform noilor coduri. Ed. 4 | Mirel Dumitru

13504_7125_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea este structurată în două părţi, prima reunind aspecte teoretice relevante pentru organele de cercetare penală, iar cea de-a doua este practică, cuprinzând aproximativ 200 de formulare şi modele de urmărire penală şi acte procesuale. Demersul autorului este motivat de dorinţa de a oferi un îndrumar practic pentru cei care debutează în profesie, dar şi de a veni în sprijinul organelor de cercetare penală sau avocaţilor care activează în domeniul penal, prin sistematizarea pe capitole a celor mai uzuale formulare şi acte procesuale.

Despre ediţia 4
Ediţia 4 aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate. Sunt prezentate soluţiile jurisprudenţiale pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri în interesul legii) sau de Curtea Constituţională, precum şi jurisprudenţa recentă a instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea nouilor coduri penale.

Formularele şi modelele
Inspirate din practica judiciară a organelor de cercetare penală ale Poliţiei şi Parchetului, acestea reprezintă un punct de plecare pentru practicieni. Cu siguranţă, pot fi îmbunătăţite, modificate şi adaptate specificului activităţii fiecărei unităţi de poliţie şi parchet. Se poate considera că nu există un formular/model perfect pentru întocmirea unui act, legea prevăzând doar elementele obligatorii pe care acesta trebuie să le cuprindă, precum şi forma acestuia.

Din cuprins
– aspecte teoretice privind sesizarea organelor de urmărire penală şi verificarea competenţei, probele şi procedeele probatorii, citarea şi mandatul de aducere, măsurile preventive, procedurile speciale
– formulare şi modele inspirate din practica judiciară
– aproximativ 200 de formulare şi modele de urmărire penală şi acte procedurale şi procesuale
– bibliografie atent selectată pentru aprofundarea aspectelor teoretice

Puncte forte
– lucrare realizată integral în baza prevederilor noilor Coduri penale
– au fost avute în vedere ultimele decizii ale instanţei de contencios constituţional (DCC nr. 740 din 3 noiembrie 2015, DCC nr. 361 din 7 mai 2015, DCC nr. 553 din 16 iulie 2015, DCC nr. 336 din 30 aprilie 2015, DCC nr. 166 din 17 martie 2015, DCC nr. 496 din 23 iunie 2015, DCC din 16 februarie 2016) şi ale instanţei supreme, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015, Decizia nr. 1 din 13 ianuarie 2016) şi Completul competent să judece recursul în interesul legii (Decizia nr. 17 din 5 octombrie 2015, Decizia nr. 4 din 29 septembrie 2014)
– cele mai uzuale formulare şi acte procesuale sistematizate pe capitole
– îndrumar practic pentru cei care debutează în profesie
– formularele sunt inspirate din practica judiciară a organelor de cercetare penală ale Poliţiei şi Parchetului
– instrument de lucru pentru organele judiciare sau avocaţii care activează în domeniul penal
– index alfabetic bogat.”