Doctrina internațională a tratării trecutului comunist | Gabriel Andreescu, Diana Botău, Măriuca Oana Constantin (coord.)

13480_7106_prd.jpgEditorul: ”La 25 de ani de la prăbuşirea comunismului european, atitudinile faţă de fostul sistem criminal rămân divergente. Este dezideratul unei doctrine a tratării trecutului comunist să susţină crearea unui curent de autoritate, întemeiat pe o etică a memoriei, care să refuze diluarea şi trivializarea celor întâmplate. Prezentul volum este menit să contribuie la promovarea unui astfel de curent de autoritate, prin identificarea standardelor actualei doctrine internaţionale în materie.

Din cuprins
– Amplă introducere ce constituie un ghid pentru elaborarea unor politici naţionale de tratare a trecutului compatibile cu actuala doctrină internaţională.
– Documente politice şi de jurisprudenţă relevante reproduse/sintetizate acoperă teme precum:
– recunoaşterea şi condamnarea crimelor comuniste
– comparaţia cu alte regimuri condamnate de istorie
– imprescriptibilitatea crimelor
– lustraţia
– limitarea înfiinţării de partide
– folosirea simbolurilor comuniste
– accesul la dosarul personal creat de poliţiile politice
– negaţionismul crimelor comuniste
– analiza procedurilor reglementate în legi speciale
– 30 cauze ale Curţii Europene a Drepturilor Omului

Observaţii legate de redactare şi traducere
– au fost folosit standardele clasice de redactare
– toate traducerile din cuprinsul materialului aparţin editorilor, cu excepţia textelor care au căpătat o traducere oficială, în virtutea convenţiilor ratificate de România
– traducerile hotărârilor pronunţate de CEDO păstrează opţiunile autorilor, în ceea ce priveşte tehnica de redactare a textului
– sistemele de drept ale statelor părţi la Convenţie au unele particularităţi terminologice care nu permit întotdeauna o traducere „în oglindă”; pentru a evita confuzii şi/sau indignări ale cititorului obişnuit cu sistemul nostru de drept şi, mai ales, pentru a salva sensul traducerii, a fost adaptată uneori terminologia juridică a speţei la vocabularul cu care suntem obişnuiţi
– a fost păstrată numerotarea paragrafelor din hotărârile Curţii, pentru a nu priva cititorul de valoarea acestor conexiuni.”