Vă place Dreptul? Volum în onoarea profesorului Valentin Constantin | Raluca Bercea, Lucian Bojin, Diana Botău (coord.)

Coordonatorii: “În acest an, 2019, profesorul Valentin Constantin, de la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, împlineşte 65 de ani.  Pentru comunitatea juridică din România, Valentin Constantin este, în primul rând, un distins profesor de drept internaţional public şi de drepturile omului. De asemenea, este cel care, de peste două decenii, scrie despre drept eliberat de corsete dogmatice: a introdus în literatura juridică română nu doar idei, autori şi cărţi noi (spre exemplu, realismul juridic şi pe cei mai importanți autori americani din secolul XX), ci și un stil proaspăt, dezinvolt, născut din plăcerea de a citi drept și de a scrie despre drept. Pe urmele celor pe care îi admiră, precum Oliver Wendell Holmes sau Karl Llewellyn, textele profesorului Valentin Constantin exprimă un „realism românesc”, în care dreptul nu este desprins de fapte, ci le este integrat.
Pentru noi, însă, Valentin Constantin este profesorul care ne-a format ca jurişti, învăţându-ne cum să folosim reperele curentelor de gândire pe care le apreciem ― inevitabil, uneori, diferite de cele pe care el însuşi le apreciază ― ca să scriem cu onestitate despre teme a căror alegere ne-o asumăm. Am dorit, prin urmare, să îl aniversăm printr-un proiect care să îi reflecte personalitatea, concepând, împreună cu el, zece întrebări pe care le-am adresat câtorva dintre marii jurişti ai României contemporane şi ale căror răspunsuri le-am consemnat într-un volum colectiv. Lăsându-i cititorului bucuria să le descopere, îi vom spune doar că subiectele atinse sunt dreptul în vigoare, cercetarea juridică fundamentală, polemica în drept, aculturaţia juridică, impactul doctrinei asupra practicii judiciare, revistele, facultăţile de drept și profesiile juridice, dreptul şi ideologia ori judecătorii Curţii Constituţionale. Ne aflăm, probabil, în faţa celei mai sincere radiografii oferite dreptului românesc în ultima perioadă.”