Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Ed. 3 | Ilioara Genoiu

13512_7131_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea prezintă un pronunţat caracter sintetic şi practic, având menirea de a sintetiza informaţiile dobândite la curs, precum şi de a ilustra practic modalitatea de utilizare a cunoştinţelor dobândite. Datorită caracterului ei sintetic, lucrarea este recomandată studenţilor de la specializările Drept şi Administraţie publică pentru pregătirea examenului de semestru la disciplina Drept civil. Succesiuni, a examenului de licenţă şi chiar pentru pregătirea examenului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în profesia de avocat sau de notar stagiar.

Despre Ediţia 3
Cea de-a treia ediţie aduce numeroase elemente noi, fără a pierde din simplitatea şi conciziunea stilului, conţinând ultimele modificări legislative. Au fost inserate trimiteri bibliografice noi, precum şi noi grile şi probleme de seminar care completează structura unei lucrări care se doreşte un instrument util.

Din cuprins
– sinteze, completate de un inventar al noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare prin raportare la Codului civil din 1864, precum şi de dispoziţiile Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi Regulamentul (UE) nr. 650/2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor
– probleme de seminar ce cuprind teme de reflecţie, teme pentru referate, întrebări clasice şi teste grilă de tip deschis
– comparaţii între principalele instituţii de drept succesoral
– speţe ce facilitează o viziune practică asupra problemelor de drept dezbătute
– bibliografie aferentă ce are în vedere lucrări actuale şi reprezentative pentru tematica abordată

Puncte forte
– conţinut realizat şi structurat într-o manieră accesibilă şi aplicată
– problemele abordate posibile subiecte de examen şi teste grilă
– tabele sintetice menite a facilita asimilarea cunoştinţelor
– noţiunile explicate sunt uşor de asimilat, iar prezentarea acestora este făcută într-un stil clar şi logic
– 10 de teme pentru referate
– peste 230 de teste grilă.”