Drept civil. Partea generală. Persoanele | Ilioara Genoiu

Editorul: “Lucrarea Drept civil. Partea generală. Persoanele are menirea de a sintetiza informațiile dobândite la curs, precum și de a ilustra practic modalitatea de utilizare a cunoștințelor dobândite. Datorita caracterului ei sintetic, lucrarea este recomandată studenților de la specializările Drept și Administrație publică pentru pregătirea examenului de semestru la disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele, a examenului de licența și chiar pentru pregătirea examenului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în profesia de avocat sau de notar stagiar.

Receptivitatea sporită a lucrării a impus apariția ediției 3, cu conținut revizuit și adăugit, cu suplimentarea numărului de spețe, a inserției de diverse modele de contracte, probleme de seminar și a altor informații utile.

Din cuprins

 • sinteze ce prezintă problematica părții generale a dreptului civil și a subiectelor de drept civil într-o manieră sistematizată și, în același timp, completă;
 • probleme de seminar care cuprind teme de reflecție și pentru referate, întrebări clasice, teste grilă de tip deschis;
 • bibliografie aferentă ce are în vedere lucrări actuale și reprezentative pentru tematica abordată;
 • comparații între principalele instituții de drept civil;
 • spețe ce facilitează o viziune practică asupra problemelor de drept dezbătute.

Puncte forte

 • conținut realizat și structurat într-o manieră accesibilă și aplicată;
 • problemele abordate sunt posibile subiecte de examen și teste grilă;
 • tabele sintetice menite a facilita asimilarea cunoștințelor;
 • noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea acestora este făcută într-un stil clar și logic;
 • peste 50 de teme pentru referate;
 • peste 550 de teste grilă de tip deschis.”