413 citiri

Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Ed. 4 | Ilioara Genoiu

Editorul: “Ediția 4 aduce numeroase elemente inedite, printre care se numără modelele de acte, procedura succesorală notarială, anexele aferente acesteia, precum și ultimele reglementări legislative în materie.

Din cuprins

 • sinteze, completate de un inventar al noutăților aduse de Codul civil în vigoare prin raportare la Codului civil din 1864, precum și de dispozițiile Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și Regulamentul (UE) nr. 650/2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor
 • probleme de seminar ce cuprind teme de reflecție, teme pentru referate, întrebări clasice și teste grilă de tip deschis
 • comparații între principalele instituții de drept succesoral
 • spețe ce facilitează o viziune practică asupra problemelor de drept dezbătute
 • bibliografie aferentă ce are în vedere lucrări actuale și reprezentative pentru tematica abordată
 • modele de acte

Puncte forte

 • conținut realizat și structurat într-o manieră accesibilă și aplicată
 • problemele abordate: posibile subiecte de examen și teste grilă
 • tabele sintetice menite a facilita asimilarea cunoștințelor
 • noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea acestora este făcută într-un stil clar și logic
 • teme pentru referate
 • peste 230 de teste grilă
 • modele de acte.”