Uniunea europeană si raporturile de muncă ale lucrătorilor. Provocări actuale | Monica Gheorghe

Copyright by UJMAG.ro

Editorul: ”Monografia Uniunea europeana si raporturile de munca ale lucratorilor. Provocari actuale reprezinta rezultatul unei cercetari postdoctorale in care sunt supuse analizei atente si amanuntite urmatoarele aspecte: obiectivele Uniunii Europene in materie sociala; competentele Uniunii in domeniul relatiilor de munca; modalitatile de exercitare a acestor competente; stabilirea institutiilor Uniunii implicate in realizarea obiectivelor de politica sociala la acest nivel; ordinea juridica la nivelul Uniunii. O atentie deosebita este acordata rolului partenerilor sociali de la nivel european in activitatea normativa a Uniunii si modului de transpunere in realitatile interne a acordurilor colective, dar si stabilirii raportului dintre normele Uniunii Europene in materie sociala si dreptul intern al statelor membre, precum si raportului dintre competentele Uniunii Europene in aceasta materie si Organizatia Internationala a Muncii.

Lucrarea Uniunea europeana si raporturile de munca ale lucratorilor. Provocari actuale prezinta detaliat stadiul actual al reglementarilor UE in domeniul relatiilor individuale de munca ale lucratorilor si al jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materie, creatoare de drept. Lucrarea este conceputa nu numai de pe pozitia observarii si cercetarii normelor UE, ci, cu deosebire, si prin raportare la optiunea legiuitorului roman.

Ca rezultat, lucrarea se adreseaza studentilor/masteranzilor care urmeaza programe de studii in domeniul dreptului european si dreptului muncii, teoreticienilor – cadre didactice si cercetatori, dar si practicienilor, carora le furnizeaza informatii privind reglementarile Uniunii Europene in domeniul relatiei individuale de munca, precum si jurisprudenta, aproape exhaustiva, a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materie.”