Drept civil. Partea generală. Persoanele. Caiet de seminar. Ed. 2 | Ilioara Genoiu

13483_7109_prd.jpgEditorul:”Lucrarea prezintă un pronunţat caracter sintetic şi practic, având menirea de a sintetiza informaţiile dobândite la curs, precum şi de a ilustra practic modalitatea de utilizare a cunoştinţelor dobândite. Datorită caracterului ei sintetic, lucrarea este recomandată studenţilor de la specializările Drept şi Administraţie publică pentru pregătirea examenului de semestru la disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele, a examenului de licenţă şi chiar pentru pregătirea examenului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în profesia de avocat sau de notar stagiar.

Despre ediţia 2
Cea de-a doua ediţie a lucrării aduce corecturi şi completări necesare unui text cât mai corect şi complet. Totodată, republicarea Codului de procedura civilă a determinat refacerea trimiterilor datorate renumerotării articolelor. Au fost inserate trimiteri bibliografice noi, precum şi noi întrebări care completează structura unei lucrări care se doreşte un instrument util anului I.

Din cuprins
– sinteze ce prezintă problematica părţii generale a dreptului civil şi a subiectelor de drept civil într-o manieră – sistematizată şi, în acelaşi timp, completă
– probleme de seminar care cuprind teme de reflecţie şi pentru referate, întrebări clasice, teste grilă
– bibliografie aferentă ce are în vedere lucrări actuale şi reprezentative pentru tematica abordată
– comparaţii între principalele instituţii de drept civil
– speţe ce facilitează o viziune practică asupra problemelor de drept dezbătute

Puncte forte
– conţinut realizat şi structurat într-o manieră accesibilă şi aplicată
– problemele abordate posibile subiecte de examen şi teste grilă
– tabele sintetice menite a facilita asimilarea cunoştinţelor
– noţiunile explicate sunt uşor de asimilat, iar prezentarea acestora este făcută într-un stil clar şi logic
– peste 50 de teme pentru referate
– peste 450 de teste grilă.”