Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649). Comentarii și explicații | Ioan Adam, Anca Roxana Adam

13481_7107_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea poartă amprenta doctrinarului, dar şi a practicianului, autorii fiind cadre didactice şi practicieni, astfel că, pe lângă metoda didactică, de analiză comparativă, tranzitorie, în raport de vechea reglementare, au recurs la o analiză aprofundată, text cu text, evidenţiind elementele de noutate absolută, raportând întregul demers ştiinţific la principiile fundamentale pe care se grefează instituţiile tradiţionale ce conturează arhitectura obligaţiilor şi poartă sugestiva denumire de „motorul” lui ius civile.

Din cuprins
– Izvoarele obligaţiilor
– Modalităţile obligaţiilor
– Obligaţiile complexe
– Executarea obligaţiilor
– Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
– Stingerea obligaţiilor
– Restituirea prestaţiilor

Puncte forte
– analiză aprofundată pe articole (art. 1164-1649)
– comentariile şi explicaţiile vizează interpretarea fiecărui text şi modul de aplicare a acestuia
– corelarea între legislaţia în vigoare şi vechea reglementare în materie, cu evidenţierea valorilor perene ale Codului civil din 1864
– valorificarea pe larg a doctrinei şi jurisprudenţei anterioare pe care s-a fundamentat noua reglementare
– evidenţierea noutăţilor aduse de actualul Cod civil şi originea acestora, respectiv propunerile de lege ferenda din doctrina anterioară şi din soluţiile jurisprudenţiale
– soluţionarea unor chestiuni controversate care au apărut deja după aplicarea noului Cod civil
– ample referiri bibliografice la doctrina şi jurisprudenţa română şi străină (franceză, italiană)
– critica omisiunilor şi neconcordanţelor din noul Cod civil.”