Drept civil. Teoria generală a obligațiilor | Anca Roxana Adam

Editorul: ”Lucrarea cuprinde o analiză punctuală a tuturor reglementărilor din noul Cod civil și din alte acte normative referitoare la obligațiile civile. Sunt avute în vedere aspectele de noutate din legislația în vigoare, originea acestora, dar și prevederile corespunzătoare din reglementarea anterioară, cu valorificarea doctrinei și jurisprudenței anterioare, pe care s-a fundamentat noua reglementare, și cu propunerea unor soluții pentru chestiuni controversate, care au apărut după aplicarea noului Cod civil. Instituțiile, principiile și regulile specifice din materia obligațiilor civile se aplică în aproape toate materiile de studiu ale dreptului civil, dar și la materii care aparțin dreptului public, cum sunt dreptul administrativ, dreptul fiscal și dreptul penal.

Utilitatea cursului

Orice specializare în domeniul dreptului civil, și nu numai, presupune o cunoaștere temeinică a principiilor și a instituțiilor juridice de bază, teoria generală a obligațiilor reprezentând prin esență un alfabet pentru ansamblul disciplinelor care constituie dreptul privat.

Viziunea autorului

Prezenta lucrare se înfățișează ca un îndrumar în materia studiului obligațiilor, această disciplină reprezentând un corolar al dreptului civil, în sens larg, principiile și regulile specifice instituțiilor juridice din materia obligațiilor fiind aplicabile tuturor disciplinelor de studiu ale dreptului privat român, având și o aplicație la discipline care aparțin dreptului public.
Lucrarea se adresează în principal studenților, având în vedere prezentarea sistematică a instituțiilor specifice materiei obligațiilor, însă și masteranzilor și practicienilor dreptului, care vor găsi în cuprinsul acesteia noțiunile, teoriile, soluțiile și explicațiile doctrinare și jurisprudențiale în materia obligațiilor.

Din cuprins

 • noțiunea, structura și clasificarea obligațiilor civile
 • izvoarele obligațiilor
 • încheierea contractului
 • regulile de interpretare a contractelor
 • principiul forței obligatorii a contractului
 • efectele specifice ale contractelor sinalagmatice
 • efectele contractului față de terți
 • principiul relativității efectelor contractului
 • excepțiile de la principiul relativității efectelor contractului
 • opozabilitatea contractului
 • răspunderea civilă contractuală
 • actul juridic unilateral de drept civil
 • faptul juridic licit
 • faptul juridic ilicit
 • modalitățile obligațiilor
 • transmiterea și transformarea obligațiilor
 • stingerea obligațiilor
 • garantarea executării obligațiilor
 • obligațiile complexe
 • garanțiile personale
 • privilegiile si garanțiile reale

Puncte forte

 • lucrarea propune soluții pentru chestiuni controversate, care au apărut după aplicarea Noului Cod civil
 • corelarea legislației în vigoare în materia obligațiilor cu prevederile din reglementarea anterioară
 • cursul acoperă toate aspectele cuprinse în programa de studiu pentru această disciplină
 • ample referințe bibliografice.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.