Dreptul tratatelor | Ion Gâlea

13413_7041_prd.jpgEditorul: ”Dreptul tratatelor conţine „reguli despre reguli”, normale şi necesare în orice sistem normativ. În dreptul internaţional de astăzi, tratatele reprezintă mai mult decât un izvor de drept: ele dau viaţă normelor internaţionale pe care le cuprind, pun în mişcare relaţiile dintre state şi oferă imaginea valorilor din societatea internaţională.
Lucrarea de faţă prezintă principalele repere în această materie, încercând să pună accentul pe unele elemente relevante pentru funcţionarea sistemului dreptului internaţional – flexibilitatea, lipsa de formalism, importanţa interpretării pentru evoluţia dreptului internaţional. De asemenea, lucrarea încearcă să exemplifice elemente teoretice abordate cu aspecte practice din relaţiile internaţionale şi realităţile contemporane, cu accent pe practica României în materie de tratate.

Carte recomandată
Prof. univ. dr. Bogdan Aurescu: „Lucrarea va reprezenta un element util nu numai pentru studenţi şi masteranzi, dar şi pentru practicieni: jurişti, diplomaţi, funcţionari ai diferitelor instituţii implicate în încheierea tratatelor. Dreptul internaţional, în general, şi dreptul tratatelor, ca sub-ramură instrumentală ce oferă perspectiva necesară asupra funcţionării unuia din principalele izvoare de drept internaţional, trebuie să facă parte din «cultura diplomatică» şi din «cultura juridică» din România.”

Din cuprins
– analiză în baza Convenţiei de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor între state, dar şi a legislaţiei naţionale în domeniu
– distincţia dintre tratate şi actele neobligatorii din punct de vedere juridic
– etapele încheierii tratatelor şi elemente procedurale
– rezervele la tratate
– efectele şi interpretarea tratatelor
– modificarea, durata şi încetarea tratatelor
– nulitatea şi succesiunea la tratate
– aplicarea tratatelor în dreptul intern

Puncte forte
– elementele teoretice sunt exemplificate cu aspecte practice din relaţiile internaţionale
– se pune accent pe practica României în materie
– sunt prezentate regulile de interpretare a tratatelor
– corelarea aspectelor de drept internaţional cu legislaţia naţională
– exemple referitoare la formularea clauzelor finale sau la dificultăţi întâlnite în calificarea unor documente
– anexe cuprinzând principalele acte incidente în domeniu şi instrumente importante pentru practica funcţionarilor din diferitele instituţii implicate în încheierea tratatelor.”