Drept internațional economic | Adrian Năstase, Ion Gâlea

 Editorul: ”Relaţiile economice au constituit dintotdeauna un motor al dezvoltării sistemelor juridice. La nivel internaţional, interdependenţa economică dintre state, interacţiunea dintre acestea şi alţi actori cu relevanţă globală, cum sunt societăţile transnaţionale, a determinat, treptat, nevoia de reglementare.  
Lucrarea prezintă caracter de noutate în literatura juridică română, fiind diferită din punct de vedere conceptual de lucrările publicate până în prezent care abordează dreptul comerţului internaţional. Prezenta lucrare abordează relaţiile economice din perspectiva dreptului internaţional şi încearcă să surprindă unele aspecte substanţiale de interpretare. 

Din cuprins

  • dreptul internaţional al investiţiilor
  • acorduri bilaterale şi regionale
  • Organizaţia Mondială a Comerţului şi practica Organului de Reglementare a Diferendelor
  • Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială

Puncte forte

  • perspectivă sintetică asupra naturii dreptului internaţional economic
  • jurisprudenţă internaţională consistentă (ORD, ICSID, CIJ, tribunale arbitrale)
  • argumentarea ideilor prezentate
  • interpretarea instanţelor internaţionale
  • exemple din jurisprudenţa din domeniu în anexe

Despre autori

Adrian Năstase: Doctor în ştiinţe juridice, specializarea drept internaţional public, la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (1987), este Preşedintele Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (din 2003) și  autor sau co-autor al unui mare număr de volume în domeniul dreptului internaţional şi a sute de articole publicate în reviste româneşti şi străine.

Ion Gâlea: Doctor în drept, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept (2008) și lector universitar (din 2012) în drept internaţional public şi organizaţii şi relaţii internaţionale, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, a publicat numeroase lucrări în calitate de autor şi peste 20 de studii în diverse reviste şi volume ale conferinţelor.

Public ţintă

Studenţi şi masteranzi în domeniul dreptului, ştiinţelor economice (relaţii economice internaţionale), ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, practicieni în domeniul diplomaţiei, relaţiilor internaţionale, administraţiei publice.”