Răspunderea civilă delictuală obiectivă | Florin I. Mangu

Copyright by UJMAG.ro

Rodica Constantinovici: ”Este o lucrare excelenta cu privire la raspunderea civila obiectiva, bine documentata si extrem de utila pentru orice practician. Aceasta se distinge printr-o structura ce faciliteaza accesul rapid la informatie si o suplete a redactarii care stimuleaza cititorul. Nu in ultimul rand, meritul autorului sta in cercetarea temeinica a practicii judiciare si a doctrinei in materie, inclusiv a surselor externe care au reprezentat modele de inspiratie pentru leguitorul roman.

Editorul: Volumul de fata este publicat in cadrul proiectului strategic: „Burse Universitare in Romania prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/133255, proiect derulat in perioada aprilie 2014-octombrie 2015 si finantat de Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1 „Educatia si formare profesionala initiala de calitate in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de intervenție 1.5 – Programe doctorale și post-doctorale in sprijinul cercetarii.”