Răspunderea în cazurile de malpraxis medical | Vladimir Diaconiță (coord.)

Editura: „Studiile abordează teme de nișă, într-o arie de strictă specializare. Drept care, ele constituie instrumente pentru practicieni cât cu putință de pragmatice, de imediată aplicare. În același timp, însă, problemele pe care le ridică subiectul analizat sunt, în realitate, problemele fundamentale și mereu actuale ale dreptului: ce este fapta ilicită, cum stabilim legătura cauzală, cum măsurăm prejudiciile, cum alocăm răspunderea, în cazul mai multor făptuitori, cum definim obiectul și natura obligației, cum se articulează protecția drepturilor fundamentale cu dreptul național, cum poate fi limitată răspunderea; toate acestea sunt relevante pentru răspunderea medicului, dar și pentru răspundere, în general; toate acestea sunt de interes pentru cei care instrumentează dosare de malpraxis medical, dar și pentru juriști, în general.”