Drept civil. Partea generală. Persoanele. Caiet de seminar | Ilioara Genoiu

13266_6930_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea prezintă un pronunţat caracter sintetic şi practic, având menirea de a sintetiza informaţiile dobândite la curs, precum şi de a ilustra practic modalitatea de utilizare a cunoştinţelor dobândite. Datorită caracterului ei sintetic, lucrarea este recomandată studenţilor de la specializările Drept şi Administraţie publică pentru pregătirea examenului de semestru la disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele, a examenului de licenţă şi chiar pentru pregătirea examenului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în profesia de avocat sau de notar stagiar.

Din cuprins
– sinteze ce prezintă problematica părţii generale a dreptului civil şi a subiectelor de drept civil într-o manieră sistematizată şi, în acelaşi timp, completă
– probleme de seminar care cuprind teme de reflecţie şi pentru referate, întrebări clasice, teste grilă
– bibliografie aferentă ce are în vedere lucrări actuale şi reprezentative pentru tematica abordată
– comparaţii între principalele instituţii de drept civil
– speţe ce facilitează o viziune practică asupra problemelor de drept dezbătute

Puncte forte
– conţinut realizat şi structurat într-o manieră accesibilă şi aplicată
– problemele abordate posibile subiecte de examen şi teste grilă
– tabele sintetice menite a facilita asimilarea cunoştinţelor
– noţiunile explicate sunt uşor de asimilat, iar prezentarea acestora este făcută într-un stil clar şi logic
– peste 50 de teme pentru referate
– peste 450 de teste grilă.”