Ghid de cercetare penală. Conform noilor coduri. Ed. 3 | Mirel Dumitru

12942_6664_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea este structurată în două părţi, prima reunind aspecte teoretice relevante pentru organele de cercetare penală, iar cea de-a doua este practică, cuprinzând aproximativ 200 de formulare şi modele de urmărire penală şi acte procesuale. Demersul autorului este motivat de dorinţa de a oferi un îndrumar practic pentru cei care debutează în profesie, dar şi de a veni în sprijinul organelor de cercetare penală sau avocaţilor care activează în domeniul penal, prin sistematizarea pe capitole a celor mai uzuale formulare şi acte procesuale.
Prima ediţie a lucrării a fost publicată în anul 2009, demersul fiind axat pe reglementările Codului penal şi procesual penal din 1968. A doua ediţie, publicată în anul 2012, a fost actualizată cu prevederile din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

Despre ediţia a 3-a

La elaborarea acestei ediţii au fost avute în vedere modificările şi completările aduse Codului penal şi Codului de procedură penală până la 1 iunie 2014. Astfel, Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, a fost modificată şi completată până în prezent prin: 

 • Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 258 din 19 aprilie 2012;
 • Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial nr. 515 din 14 august 2013;
 • O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative, publicat în Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2014.

Formularele şi modelele 

Inspirate din practica judiciară a organelor de cercetare penală ale Poliţiei şi Parchetului, acestea reprezintă un punct de plecare pentru practicieni. Cu siguranţă, pot fi îmbunătăţite, modificate şi adaptate specificului activităţii fiecărei unităţi de poliţie şi parchet. Se poate considera că nu există un formular/model perfect pentru întocmirea unui act, legea prevăzând doar elementele obligatorii pe care acesta trebuie să le cuprindă, precum şi forma acestuia.

Faţă de ediţiile anterioare, a fost realizată o restructurare a acestora şi au fost adăugate două noi capitole privind Sesizarea organelor judiciare şi Competenţa organelor judiciare. 

Din cuprins

 • 6 capitole de aspecte teoretice privind sesizarea organelor de urmărire penală şi verificarea competenţei, probele şi procedeele probatorii, citarea şi mandatul de aducere, măsurile preventive, procedurile speciale
 • 6 capitole de formulare şi modele inspirate din practica judiciară
 • aproximativ 200 de formulare şi modele de urmărire penală şi acte procedurale şi procesuale
 • bibliografie atent selectată pentru aprofundarea aspectelor teoretice

Puncte forte

 • lucrare realizată integral în baza prevederilor noilor Coduri penale
 • cele mai uzuale formulare şi acte procesuale sistematizate pe capitole
 • îndrumar practic pentru cei care debutează în profesie
 • formularele sunt inspirate din practica judiciară a organelor de cercetare penală ale Poliţiei şi Parchetului
 • instrument de lucru pentru organele judiciare sau avocaţii care activează în domeniul penal
 • index alfabetic bogat ”