Drept administrativ. Curs universitar. Vol. I. Ed. 3 | Dana Apostol Tofan

12807_6537_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea urmăreşte o abordare simplă, simplificată şi sistematizată a instituţiilor fundamentale care se studiază, de regulă, la disciplina Drept administrativ. Într-un anumit sens, propunem studenţilor, tuturor celor interesaţi de lămurirea unor probleme legate de sfera dreptului administrativ şi ştiinţei administraţiei o „prezentare atipică” a unor simple note de curs. Faţă de metoda tradiţională de redactare a manualelor, concepute de regulă sub forma unor lucrări structurate în părţi sau titluri, capitole, paragrafe, secţiuni etc., această lucrare are în vedere o modalitate diferită de abordare a acestei discipline, din dorinţa de a facilita accesul la informaţie, printr-o prezentare cât mai sintetică şi la obiect a instituţiei analizate.
Prima ediţie a lucrării a apărut în anul 2003, pentru ca 5 ani mai târziu să fie publicată ediţia a 2-a.

Despre ediţia a 3-a
Din nou cu o întârziere mult mai mare decât am fi dorit, vă propunem ediţia a 3-a cursului de Drept administrativ. Volumul I actualizând o parte a lucrărilor utilizate, precizând noi surse de documentare apărute în perioada parcursă de la publicarea ultimei ediţii, aducând la zi legislaţia pe care se fundamentează doctrina, urmărind, atunci când e posibil, o raportare a acesteia la elementele tot mai interesante, chiar originale din practica statală a ultimilor ani.
În oarecare măsură, întârzierea apariţiei acestei noi ediţii s-a datorat şi intenţiei de a aştepta noua revizuire a Constituţiei din 1991 şi, implicit, schimbările pe care le-ar fi generat procesul de regionalizare, obiective politice asumate de către coaliţia învestită cu o majoritate confortabilă la finele anului 2012, dar nerealizate nici după mai bine de un an de zile, din diferite motive, parţial obiective, printre care poziţia exprimată de Curtea Constituţională într-una din deciziile sale prezintă relevanţă.

Elementul de noutate
Există nu puţine lucrări similare pe piaţă, dar unicitatea acestui manual consacrat Dreptului administrativ constă în faptul că la sfârşitul fiecărei prelegeri (câte una pentru care fiecare săptămână de curs pe parcursul unui an universitar), sub titlul Repere bibliografice se află o listă consistentă, la zi, cu tratate, monografii, lucrări, studii, articole în care sunt analizate, dezvoltate, problemele dezbătute în cadrul prelegerii respective. Citările în conţinutul acestora sunt menţionate la sfârşitul fiecărei idei preluate, astfel că nu apar note de subsol. Toate reperele bibliografice pot fi utilizate în vederea documentării pentru elaborarea unor lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, dar şi a unor teze de doctorat.

Din cuprins

 • noţiuni fundamentale pentru dreptul administrativ
 • relaţia guvernare-administraţie publică
 • identificarea sferei administraţiei publice
 • obiectul, definiţia, trăsăturile şi izvoarele dreptului administrativ
 • codificarea dreptului administrativ şi a procedurii administrative
 • teoria generală a organizării administraţiei publice
 • analiza instituţiei Preşedintele României
 • analiza instituţiei Guvernul României
 • administraţia centrală de specialitate şi administraţia publică locală
 • funcţionarii publici

Puncte forte

 • abordare simplă, simplificată şi sistematizată a instituţiilor fundamentale
 • actualizarea legislaţiei pe care se fundamentează doctrina
 • raportarea analizei la elemente din practica statală a ultimilor ani
 • lămurirea unor probleme legate de sfera dreptului administrativ şi ştiinţei administraţiei
 • 28 de prelegeri structurate pe subtitluri ce permit identificarea tematicii puse în discuţie
 • preocupări majore pentru evoluţia societăţii româneşti actuale
 • referinţe bibliografice specifice fiecărei prelegeri”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.