Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Ed. 2 | Ilioara Genoiu

Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Editia 2Editorul: ”Lucrarea prezintă un pronunţat caracter sintetic şi practic, conţinând: sinteze, probleme de seminar, precum şi bibliografia aferentă. Datorită caracterului ei sintetic, lucrarea este recomandată studenţilor de la specializările Drept şi Administraţie publică pentru pregătirea examenului de semestru la disciplina Drept succesoral, a examenului de licenţă la disciplina Drept civil şi chiar pentru pregătirea examenului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în profesia de avocat sau de notar stagiar.

Din cuprins
 caracterele juridice ale transmiterii moştenirii
 principiile devoluţiunii succesorale legale
 drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului
 principalele dispoziţii testamentare

Puncte forte
 sintezele sunt completate de un inventar al noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare prin raportare la Codului civil din 1864, precum şi de dispoziţiile Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 propune abordarea unor probleme de seminar ce cuprind teme de reflecţie, teme pentru referate, întrebări clasice – posibile subiecte de examen şi teste grilă de tip deschis.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.