In memoriam episcopul Irineu Crăciunaș. 50 de ani de la trecerea la cele veşnice. Vol IV. Scrieri inedite | Irineu Crăciunaș

Editorii: „Lectura textelor din acest volum arată, încă o dată, rădăcina caracterizării expresiei bunul Irineu, cum a fost numit la înmormântare de către Mitropolitul lustin Moisescu, şi anume adânca sa viață duhovnicească. Nădăjduim că publicarea pentru prima dată a acestor scrieri, după 50 de ani de la mutarea Episcopului Irineu Crăciunaş la locașurile de veci, va fi un îndemn viu pentru clerici, vietuitori de mănăstiri și credincioși să conștientizeze și să îşi asume şi mai mult chemarea de a-L trăi pe lisus Hristos, pentru a fi împreună cu El vesnic, în Împărăția cerurilor. Acesta va fi încă un rod al misiunii de <<binevestitor al Evangheliei lui Dumnezeu în lume>> (Curriculum vitae, Teza de licență), pe care Episcopul Irineu Crăciunaş a îmbrătisat-o cu dor neostenit.”. (Editura Crimca, Suceava, 2023, Lansarea cărții a avut loc la Mănăstirea Putna)