In memoriam episcopul Irineu Crăciunaș. 50 de ani de la trecerea la cele veşnice. Vol II. Studii de Teologie morală | Irineu Crăciunaș

Episcop Irineu Crăciunaş: „Pocăinţa îl pregătește pe creștin pentru dumnezeiasca Euharistie, prin care primește înseși Trupul și Sângele Domnului Hristos, deci un ajutor deosebit de important pentru lucrarea pocăinței. Se poate spune că virtutea pocăinței reprezintă îndeosebi efortul uman, iar Taina Pocăinţei reprezintă ajutorul harului divin. Însănătoșirea vieții morale a creștinului este deci o lucrare de comuniune, o lucrare ce se realizează prin colaborarea și întrepătrunderea dintre efortul uman (virtutea pocăinței) și ajutorul harului divin (Taina Pocăinței). Prin aceasta, pocăința are o strânsă legătură și cu credinţa. Ele se cheamă una pe alta. Nu poate fi credință adevărată și vie fără căinţă sinceră, nici pocăinţă întreagă și lucrătoare fără credinţă vie. Una se zidește pe cealaltă.”. (Editura Crimca, Suceava, 2023, Lansarea cărții a avut loc la Mănăstirea Putna)