In memoriam episcopul Irineu Crăciunaș. 50 de ani de la trecerea la cele veşnice. Vol I. Evocări și predici | Irineu Crăciunaș

Patriarhul lustin Moisescu: „Pretutindeni, pe unde a trecut, în scurta sa viaţă, pornind din frumoasa Bucovină, trecând prin Transilvania şi Tara Românească, pentru a se așeza apoi iarăși în Moldova, Episcopul Irineu a lăsat trainice înfăptuiri și frumoase amintiri. Bunătatea sa lăuntrică radia pe fața sa senină; hărnicia sa statornică s-a vădit în împlinirea pilduitoare a îndatoririlor sale şi în scrierea de lucrări teologice; spiritul său larg și marea sa omenie i-au caracterizat întreaga sa viaţă. Dragostea sa puternică față de oameni i-a adus ca dreaptă răsplată dragostea tuturor celor care I-au cunoscut sau i-au simţit căldura inimii sale. Bun prin structura sa și îmbunătăţit prin silinţele sale de slujire a binelui, fratele nostru rămâne în amintirea noastră cu chipul și numele de bunul Irineu.”. (Editura Crimca, Suceava, 2023, Lansarea cărții a avut loc la Mănăstirea Putna)