Spețe pentru admiterea la INM/magistratură. Drept penal și drept procesual penal. Ed. 3 | Luminița Criștiu-Ninu (coord.)

Editura: “Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice face parte din prima etapă a concursului de admitere la INM/în magistratură, urmărind să pună în evidență capacitatea de analiză critică şi sinteză, coerența în abordare şi exprimare, înțelegerea instituțiilor de drept penal și procesual penal, fiind concepută în ansamblul concursului și percepută de către candidați ca fiind cea mai dificilă dintre probe. De aceea, pregătirea temeinică și, în același timp, aplicată este esențială pentru reușită.

Prezenta lucrare urmărește, cu precădere, verificarea modalității de aplicare a cunoștințelor juridice în materia dreptului penal și a procedurii penale, fiind realizată de un colectiv de judecători, practicieni cu experiență în materia penală și procesual penală, precum și cu experiență didactică.

Aflată la a treia ediție, îmbogățită cu un număr de 26 de spețe față de ediția anterioară, lucrarea însumează 50 de teste, reprezentând 100 de spețe de drept penal și drept procesual penal, însoțite de baremele de rezolvare, cu largi explicații și trimiteri la textele de lege, la doctrină și jurisprudență. Fiecare test conţine câte 2 speţe (de drept penal şi drept procesual penal), concepute astfel încât să acopere în întregime tematica de concurs, să răspundă nevoilor de aprofundare a instituţiilor dreptului ce fac obiectul concursului şi, în acelaşi timp, să faciliteze deprinderea modalităţii adecvate de abordare a acestui tip de probă.

Edițiile anterioare au fost apreciate de către candidați ca fiind un suport incontestabil pentru pregătirea cu succes a acestei probe; de aceea, autorii au păstrat și în ediția de față aceeași modalitate de elaborare și rezolvare a spețelor, cu lărgirea cadrului de verificare, prin adăugarea de noi probleme de drept. Rezolvarea spețelor ajută candidații să-și aprofundeze cunoștințele teoretice și practice și să-și dezvolte capacitatea de argumentare și raționamentul logico-judiciar.

Un alt punct forte al lucrării este acela că structura spețelor este în acord cu structura recomandată drept model de Institutul Național al Magistraturii, publicată în iulie 2023 pe site-ul acestei instituții.

Testele sunt realizate în concordanţă cu legislaţia şi cu deciziile obligatorii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Constituţionale a României, în vigoare la data publicării concursului de admitere în profesie (07.07.2023), şi reprezintă un instrument eficient nu numai pentru pregătirea candidaţilor pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii/în magistratură, ci, în acelaşi timp, se adresează şi judecătorilor şi procurorilor stagiari pentru pregătirea examenului de capacitate, precum şi candidaţilor care acced în alte profesii juridice, auditorilor de justiţie şi studenţilor la drept.”