Un deceniu de modernitate în aplicarea Codului penal și a Codului de procedură penală. Constante și perspective asupra procesului penal român în spațiul juridic european | Rodica Aida Popa, Ştefan Deaconu, Luminiţa Criştiu-Ninu, Mihail Udroiu, Monica-Elena Livescu, Andrei E. Săvescu, Nadia-Claudia Cantemir-Stoica (coord.)

Coord. autor Rodica Aida Popa: „1 februarie 2014 reprezintă un moment semnificativ pentru reforma legislativă și instituțională în materie penală și procesual penală în sistemul judiciar din România, marcând intrarea în vigoare a Codului penal și a Codului de procedură penală. Ambele coduri au adus inovații din punct de vedere legislativ, menținându-se, însă, și instituții constante ale acestora, astfel încât putem spune că s-a asigurat un echilibru în desfășurarea procesului penal în România.

Marcarea acestui deceniu de modernitate, dar și de constante ale dreptului penal și procesual penal, a avut loc loc la 1 februarie 2024 printr-o conferință online la care au participat profesioniști ai dreptului cu înalte performanțe din magistratură, avocatură și mediul academic, organizată de Societatea de Științe Juridice (juridice.ro). Această conferință și-a propus un proces amplu de reflecție, de deschidere și invitare la dialog profund și dinamic, în scopul unei creșteri pe un alt nivel al cunoașterii și aplicării dreptului penal și procesual penal român.

Despre lucrare
Abordarea incluzivă şi multidiciplinară au constituit reperele acestei conferinţe, care se regăseşte acum şi în acest volum, punând în valoare o mentalitate deschisă şi inovatoare în găsirea şi a altor modalităţi de dialog, de interpretare şi aplicare a dreptului penal şi procesual penal pentru justiţiabili dar şi a societăţii româneşti, cu respectarea drepturilor şi conferirea unor garanţii suplimentare pentru consolidarea justiţiei penale şi noua sa dinamică naţională, europeană şi globală.
La realizarea lucrării au participat judecători, profesori, avocați, studenți, oferind o dimensiune holistică asupra aspectelor abordate, cu evidențierea unor instituții din cele două coduri, jurisprudență și doctrină națională și europeană, ceea ce conferit substanță acestui moment.

Din cuprins
– Consecințele neconstituționalității unor dispoziții ale codurilor penale, efecte asupra normelor și jurisprudenței în materie penală
– Aspecte inovatoare de ordin legislativ în Codul penal român
– Instituții ale dreptului procesual penal european și noutăți în asigurarea unei practici unitare în materie penală reglementate în Codul de procedură penală român
– Perspective europene în aplicarea drepturilor omului și dreptului comunitar în materie penală
– Tehnologiile în procesul penal român – provocări și realități ale mileniului al III-lea
– Proiecții ale tinerei generații privind instituții ale Codului penal și ale Codului de procedură penală”