Admiterea la INM/magistratură, SPEȚE – drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal – 2021 | Vasile Bozeșan, Luminița Criștiu-Ninu (coord.)

 Editorul: ”Pachetul contine:

1. Spete pentru admiterea la INM/magistratura. Drept civil si drept procesual civil – 2021

Proba scrisă prin intermediul speţelor se integrează, în mod necesar şi util, alături de testele-grilă, în paradigma verificării complete a cunoştinţelor juridice necesare pentru accederea în magistratură.

Speţele, prin cerinţele acestora, combină perspectiva teoretică cu cea practică asupra problemelor de drept, testând nu doar bagajul informaţional al candidatului, dar, extrem de important, şi capacitatea acestuia de a înţelege adecvat instituţiile de drept civil şi drept procesual civil, precum şi abilitatea acestuia de a aplica normele de drept la o ipoteză procesual conflictuală concretă.

Prin prezenta lucrare s-a urmărit plasarea candidatului într-un context de (auto)verificare cât mai apropiat de cel specific examenului, în sensul testării şi evaluării sale riguroase prin rezolvarea unor speţe concrete combinate cu verificarea cunoştinţelor teoretice, în acest sens testele cuprinzând cerinţe clare cărora le este alocat un anumit punctaj şi pentru care este recomandat un anumit timp de rezolvare.

Lucrarea de faţă – un proiect inedit pe piaţa editorială – este realizată de un colectiv de autori alcătuit din judecători cu semnificativă activitate ştiinţifică, dar, cel mai important, cu vastă experienţă practică, necesară pentru valorificarea unei perspective aplicative a dreptului.  

Lucrarea conţine 25 de teste (cu câte 2 spețe fiecare), în cadrul cărora sunt problematizate şi propuse teme variate de drept civil şi drept procesual civil, acestea fiind concepute astfel încât să acopere, în principiu, tematica de concurs.

Testele sunt realizate în acord cu legislația la zi și cu deciziile obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Constituționale a României și reprezintă un instrument util nu doar pentru pregătirea candidaților la Institutul Național al Magistraturii, ci este recomandat, în același timp, și judecătorilor și procurorilor stagiari pentru pregătirea examenului de capacitate, candidaților care acced în alte profesii juridice, auditorilor de justiție și studenților la drept.

2. Spete pentru admiterea la INM/magistratura. Drept penal si drept procesual penal – 2021

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice reprezintă un element de noutate în ansamblul concursului pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii și urmărește verificarea cunoștințelor necesare pentru accederea în profesia de magistrat.

Lucrarea de față, realizată de un colectiv de practicieni, judecători cu experiență în materia dreptului penal și a procedurii penale, însumează 32 de teste laborioase, incluzând spețe cu un grad ridicat de complexitate, pentru verificarea cunoștințelor de drept penal și drept procesual penal, însoțite de baremele de rezolvare, cu largi explicații și trimiteri la textele de lege, la doctrină și jurisprudență. Culegerea reprezintă un suport incontestabil pentru absolvenții facultăților de drept care se pregătesc pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii, ajutând la dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice, a capacității de argumentare și a raționamentului logico-juridic.

Fiecare test conține câte 2 spețe (de drept penal și drept procesual penal) concepute astfel încât să acopere în întregime tematica de concurs, să răspundă nevoilor de aprofundare a instituțiilor dreptului ce fac obiectul concursului și, în același timp, să faciliteze deprinderea modalității adecvate de abordare a acestui tip de probă.

Structura spețelor răspunde obiectivelor urmărite prin modificările aduse Regulamentului privind concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 119 din 16 iulie 2021, respectiv evidențierea capacității de analiză critică și sinteză, a coerenței în abordare și exprimare, și urmează structura și conținutul subiectelor exemplificative publicate de Institutul Național al Magistraturii prin anunțul din 1 august 2019.

Testele sunt realizate în concordanță cu legislația la zi și cu deciziile obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Constituționale a României și reprezintă un instrument eficient nu numai pentru pregătirea candidaților la Institutul Național al Magistraturii, ci este recomandat, în același timp, și judecătorilor și procurorilor stagiari, pentru pregătirea examenului de capacitate, candidaților care acced în alte profesii juridice, auditorilor de justiție și studenților la drept.”