Teste-grilă pentru admiterea la INM/ în magistratură, avocatură și pentru examenele de licență. Drept penal și drept procesual penal | Luminița Criștiu-Ninu (coord.)

Editura:Despre lucrare. Culegerea de teste-grilă pentru admiterea la INM/în magistratură, avocatură și pentru examenele de licență a fost concepută de un grup de judecători cu experiență profesională și didactică, pentru a veni în sprijinul absolvenților facultăților de drept care susțin examene de admitere în profesii juridice, respectiv admitere la INM, în magistratură și avocatură, precum și al studenților la drept, în vederea pregătirii pentru examenul de licență.
Grilele, în număr de 1208, acoperă întreaga materie de concurs/examen a dreptului penal și a procedurii penale, constituind un instrument de o utilitate deosebită în vederea reușitei la acestea.
Proiectul nu reprezintă o simplă compilație de întrebări, cu răspunsurile aferente, ci testează în mod real cunoștințele candidaților asupra celor mai importante probleme de drept penal și drept procesual penal, identificate de autori în urma studierii instituțiilor care fac obiect de verificare.

Cuprinsul lucrării. Culegerea de teste-grilă pentru admiterea la INM/în magistratură, avocatură și pentru examenele de licență propune o abordare structurată a materiei de examen, având patru părți esențiale: prima parte – grile de drept penal, partea generală și partea specială; a doua parte – grile de drept procesual penal, partea generală și partea specială; a treia parte – răspunsuri la grilele de drept penal, cu explicații detaliate ale tuturor celor trei variante de răspuns din grilă; a patra parte – răspunsuri la grilele de drept procesual penal, cu explicații detaliate ale răspunsurilor corecte și greșite, deopotrivă.

Puncte forte. Culegerea are șanse sporite să faciliteze candidaților și studenților înțelegerea materiei și formarea unui stil corect de abordare și rezolvare a unor astfel de grile, la alcătuirea acestora fiind avut în vedere formatul utilizat în ultimii ani la concursurile/examenele de acest tip, fiind grile deschise, de dificultate medie și ridicată, abordând o tematică diversă, fără evitarea problemelor complicate, uneori chiar controversate.
Printre punctele forte ale lucrării este de menționat și experiența autorilor în redactarea acestui tip de subiecte, având în vedere participarea acestora în comisii de elaborare a subiectelor pentru admiterea în profesii juridice și pentru promovarea în funcție a magistraților.
În același timp, grilele și răspunsurile au fost adaptate conform ultimelor modificări ale Codurilor, penal și de procedură penală, având în vedere următoarele acte normative:

– Legea nr. 171/2023
– Legea nr. 200/2023
– Legea nr. 201/2023
– Legea nr. 213/2023
– Legea nr. 214/2023
– Legea nr. 217/2023
– Legea nr. 248/2023

Publicul țintă. Culegerea se adresează absolvenților facultăților de drept care se înscriu pentru susținerea concursurilor/examenelor de admitere la INM, în magistratură, în barou, precum și studenților, atât pe parcursul anilor de studiu, cât mai ales pentru pregătirea examenului de licență.”