Nulitatea în dreptul muncii. Privire comparativă cu nulitatea din dreptul civil | Mădălina Ani Iordache

Editorul: “Structurată în 4 Părți și 15 Capitole, cartea „Nulitatea în dreptul muncii. Privire comparativă cu nulitatea din dreptul civil” pune în antiteză dreptul muncii cu dreptul civil în privința instituției nulității. Pornind de la delimitarea dreptului muncii față de dreptul civil, lucrarea realizează o incursiune în materia nulității celor două ramuri de drept, prezentând în același timp numeroase similitudini dar și diferențe dintre dreptul civil și dreptul muncii, atât de ordin teoretic, cât și de ordin practic.
Cartea cuprinde un set de idei noi și valoroase în demersul configurării conținutului nulității în raporturile juridice de muncă și a cărei lectură de către specialiștii în drept le va oferi acestora un bun prilej de ameliorare a abordărilor în materie.

Element de noutate

Spre deosebire de alte lucrări dedicate acestui subiect și în care este prezentată doar abordarea exclusiv analitică privind conținutul și efectele nulității referitoare la actele juridice de dreptul muncii și de drept civil, lucrarea de față propune un unghi de vedere diferit în sensul fundamentării analizei comparative urmând filonul „genetic” al ramurilor de drept în care nulitatea operează.

Din cuprins

  • nulitatea actului juridic civil și nulitatea actului juridic de dreptul muncii
  • delimitarea nulității de drept civil și de dreptul muncii de alte instituții de drept civil
  • regulile aplicabile regimului juridic al nulității
  • cauzele de nulitate incidente în formarea contractului individual de muncă
  • nulitatea contractului colectiv de muncă
  • actul unilateral de dreptul muncii versus actul unilateral civil

Puncte forte

  • structură ce facilitează urmărirea ideilor expuse
  • aspecte practice relevante
  • selecție de practică judiciară
  • ample referinţe bibliografice.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.