Raporturile juridice dintre profesioniștii-comercianți | Smaranda Argheni

Editorul: ”Lucrarea tratează particularităţile obligaţiilor care izvorăsc din raporturile juridice în care cel puţin un subiect participant are statutul juridic de „profesionist”, cu specială privire asupra profesionistului-comerciant, particularităţi care existau, anterior Noului Cod civil, în Codul comercial (în prezent abrogat)…. Citește mai multRaporturile juridice dintre profesioniștii-comercianți | Smaranda Argheni