Raporturile juridice dintre profesioniștii-comercianți | Smaranda Argheni

12783_6517_prd.jpgEditorul:Lucrarea tratează particularităţile obligaţiilor care izvorăsc din raporturile juridice în care cel puţin un subiect participant are statutul juridic de „profesionist”, cu specială privire asupra profesionistului-comerciant, particularităţi care existau, anterior Noului Cod civil, în Codul comercial (în prezent abrogat). Astfel, „absorbind” dispoziţiile Codului comercial privind solidaritatea debitorilor, punerea de drept în întârziere etc., Codul civil reglementează unele particularităţi ale obligaţiilor născute, potrivit expresiei legiuitorului, „în exploatarea unei întreprinderi” sau „în raporturile dintre profesionişti”.

Din cuprins

  • clauze obişnuite într-un contract încheiat între profesioniştii-comercianţi
  • clauze abuzive din contracte încheiate între profesionişti şi consumatori
  • probe admisibile pentru dovedirea raporturilor juridice dintre profesionişti
  • procedura simplificată a ordonanţei de plată
  • contracte încheiate de profesioniştii-comercianţi
  • titluri de credit, respectiv cambia, biletul la ordin şi cecul


Puncte forte

  • analiza contractelor încheiate de profesioniştii-comercianţi, respectiv: contractul de vânzare, de furnizare, de mandat, de comision, de agent, de expediţie, de leasing, de franciză, de consignaţie etc.
  • prezentarea dispoziţiilor Codului de procedură civilă privitoare la probele admisibile pentru dovedirea raporturilor juridice dintre profesionişti, inclusiv procedura simplificată a ordonanţei de plată
  • evidenţierea, ca noutate absolută, a modificărilor relevante ale Legii nr. 59/1934 privind cecul, aduse prin Legea de punere în aplicare a Noului Cod de procedură penală în privinţa răspunderii penale în cazul emiterii cecurilor fără acoperire”