Curtea Europeană a Drepturilor Omului: repere teoretice și analiză jurisprudențială | Maria-Beatrice Berna

Editorul: “Lucrarea Curtea Europeană a Drepturilor Omului: repere teoretice și analiză jurisprudențială reprezintă o lucrare cu valențe monografice care abordează, concomitent, cele mai importante aspecte referitoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, îmbinând elementele de natură administrativă și organizatorică cât și activitatea jurisprudențială.

Elementele tehnice privitoare la apariția și evoluția istorică a Curții, structurile organizatorice și cele jurisdicționale ale acesteia, regulile procedurale generale aplicabile judecății sunt studiate de autoare în prima parte a lucrării intitulată Repere teoretice ale constituirii și funcționării Curții Europene a Drepturilor Omului. Partea a doua Analiză jurisprudențială sistematizată pe principalele arii tematice din domeniul drepturilor omului sintetizează principiile, raționamentele și argumentele dezvoltate de Curtea Europeană în soluționarea spețelor implicând State Părți la Convenție și sistematizate pe probleme specifice după cum urmează: (1) drepturile copiilor și tinerilor; (2) drepturile femeilor; (3) drepturile persoanelor cu dizabilități; (4) drepturile vârstnicilor; (5) nediscriminarea; (6) migrație și azil; (7) accesul la justiție. Cea de-a treia parte a lucrării Analiza jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului prin raportare la cauzele împotriva României păstrează paradigma de studiu aferentă celor 7 arii tematice însă se limitează la cercetarea cauzelor împotriva României.

Lucrarea își dovedește utilitatea prin clarificarea elementelor tehnice și prin abordarea aspectelor jurisprudențiale relevante aferente atât existenței și funcționării CEDO, cât și aplicării Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.