Drepturile femeii în dreptul internațional. Conținut juridic și influențe culturale | Maria-Beatrice Berna

Autorul: “Conștientizând relevanța practicilor culturale pentru afirmarea identității colective a statelor națiune și importanța egalității și nediscriminării pentru afirmarea cerințelor societăților democratice, în prezenta lucrare, ne propunem observarea posibilității de atingere a echilibrului între cele două elemente. Egalitatea și nediscriminarea reprezintă contextul ideal pentru dezvoltarea cadrului juridic de promovare și protecție a drepturilor femeilor însă, în ipoteza în care includem în analiză factorul cultural, contextul se relativizează. Provocarea fundamentală adresată societății moderne este aceea de a căuta instrumentele adecvate pentru valorizarea culturii și tradiției în sensul dezvoltării și consolidării discursului drepturilor omului, cu accente speciale asupra egalității de gen.”

Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu: “Maria-Beatrice Berna este una dintre cele mai profunde și prolifice reprezentante ale tinerei generații de cercetători, oricum destul de restrânsă la nivel autohton, în materia drepturilor omului, fiind de remarcat, în acest sens, zecile de articole de specialitate, precum și monografiile a cărei autoare sau coautoare este. În această lucrare, ea reușește  să structureze o teorie proprie articulată  privind  impactul mediului cultural asupra nivelului de protecție a drepturilor omului în general și a drepturilor femeii, în special, cu implicații directe în creșterea gradului de eficacitate a acestora.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.