Garanțiile procedurale acordate acuzatului în procesul penal potrivit Convenției europene a drepturilor omului | Tudor Chiuariu

Tudor Chiuariu, 2011: “Libertatea e, in cele din urma, o chestiune de procedura. Iar libertatea e valoarea centrala a civilizatiei europene. Pornind de la importanta centrala a acestei valori pentru civilizatia europeana, prezenta lucrare nu a dorit sa se autolimiteze la subiectul definit de titlul ei. Ar fi fost, intr-un fel, imposibil. Fiindca nu se poate, in spatiul european, sa vorbesti doar despre garantiile procedurale, ca despre un subiect limitat, tehnic. (…)
Aceasta teza a dobandit coerenta prin alaturarea a trei mari blocuri teoretice.
Prima parte (Capitolele 1-3) inventariaza si analizeaza un instrumentar teoretic fara care nu ar putea fi inteleasa materia principala a lucrarii, procesul echitabil. In consecinta, aceasta cuprinde o analiza a sistemului de protectie a drepturilor omului instituit prin Conventie, recurgand la o prezentare generala a acestuia, ce include si o sinteza a evolutiei sale (Capitolul 1), la analiza organizarii si functionarii Curtii (Capitolul 2) si la prezentarea caracteristicilor procedurii in fata Curtii (Capitolul 3).
Partea a doua, centrala, a lucrarii (Capitolele 4-6), analizeaza dezvoltarea unui nou tip de proces penal, denumit „procesul echitabil”, care substituie forma anterioara, cea a procesului penal national, dezvoltat in fiecare stat european, incepand cu sec. XIX.
A treia parte a lucrarii analizeaza interactiunea dintre ordinea juridica conventionala, care ia forma procesului penal echitabil, si alte doua ordini juridice: ordinea juridica nationala (Capitolul 8) si ordinea juridica comunitara/unionala (Capitolul 9). Dat fiind ca majoritatea garantiilor procesului penal echitabil sunt reglementate si prin prevederi sau principii constitutionale, o analiza deosebita este consacrata modului in care Curtea Constitutionala asigura protectia acestora. De asemenea, influenta noului tip de proces asupra legislatiei procedurale interne este analizata in detaliu, cu referire la ultimele modificari legislative („legea micii reforme”) si la cele care sunt adoptate si asteapta sa intre in vigoare (Noul Cod de procedura penala).”

Tudor Chiuariu, 2020: “Lucrarea pe care o infatisam azi cititorilor reprezinta teza de doctorat pe care am finalizat-o si sustinut-o in anul 2011, sub indrumarea regretatului Profesor Grigore Theodoru.
La elaborarea acestei editii au fost avute in vedere legislatia, doctrina si jurisprudenta pana la data de 01.06.2011. Publicarea in anul 2020 a lucrarii in aceasta forma este facuta in scopul indeplinirii cerintelor stabilite prin Ordinul nr. 6129/2016 al Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calitatii de conducator de doctorat si a atestatului de abilitare.”