Infracțiunile de corupție. Ghid de interpretare și investigare. Ed. 2 | Cristina Banciu, Liliana Ciupercă

Editorul: “Noua ediție structurează reglementările și practicile existente în materia dreptului penal și procesual penal privind infracțiunile de corupție în raport de ritmul alert al modificărilor legislative pentru a rămâne ceea ce s-a dorit de la început a fi: un ghid de interpretare și investigare.

Modificările intervenite atât în legislație, cât și în optica instanțelor supreme – Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională – se pot constata prin reflecțiile lor în jurisprudență, precum și prin consecințele lor în plan social. Multiplele schimbări intervenite într-un interval atât de scurt de timp nu au reușit însă a răspunde la toate problemele izvorâte din lacunele legislative sau din practică, dar au completat de multe ori schemele deficitare. Rămân deschise însă și alte probleme cărora, cu siguranță, li se va răspunde pentru a sprijini justiția să înfăptuiască acte juste și echitabile în acest complex domeniu, cu repercusiuni multiple de ordin moral, social, juridic, național și internațional.

Din cuprins

  • necesitatea normei juridice: morală, etică, drept
  • organele de cercetare a infracțiunilor de corupție
  • particularități ale infracțiunilor de corupție
  • individualizarea pedepselor

Puncte forte

  • peste 60 de exemple practice din jurisprudență în domeniul infracțiunilor de corupție
  • prezentarea pe larg a infracțiunilor de corupție
  • examinarea practicii Curții Constituționale în materie
  • analiza unor probleme controversate din perspectiva unor practicieni în domeniu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.